Huurvoorwaarden

Opties, reserveringen en boekingen

1.1: Wanneer je de intentie hebt een van de ruimtes te huren maar het nog niet zeker weet is het mogelijk om een kosteloze optie te nemen. Door de verhuurder zal per situatie schriftelijk een optietermijn en een vervaldatum van deze optie worden geboden. Indien de vervaldatum is verlopen en er door de potentiële huurder niet (tijdig) is gereageerd komt de optie automatisch te vervallen.

1.2: Indien zich tijdens een lopende door jou gemaakte kosteloze optie een tweede huurder aandient dan dient jouw genomen optie binnen 24 uur bevestigd te worden d.m.v. een aanbetaling van 30% op de totale huursom. De ruimte wordt dan tot 24 uur voor de verhuurdatum – en tijd voor je vastgehouden. Wordt de ruimte daarna inderdaad door jou gehuurd dan zal de vooraf betaalde 30 % in mindering worden gebracht op de totale huursom en worden beschouwd als een voorschot. Indien de ruimte later dan de uiterlijke 24 uur alsnog wordt afgezegd – ongeacht de rede – komt de vooraf betaalde 30 % toe aan de verhuurder en dus voor rekening van de potentiële huurder. Wil je geen gebruik maken van bovenstaande zekerheid dan komt de optie te vervallen.

1.3: Indien je nog niet zeker weet of je een ruimte wilt huren maar er wel verzekerd van wilt zijn dat je de ruimte kunt huren, is het ook mogelijk de ruimte te laten vastleggen. Dit kan door 30 % van de huursom vooraf te voldoen. De ruimte wordt dan tot 24 uur voor de verhuurdatum – en tijd voor je vastgehouden. Wordt de ruimte daarna inderdaad door jou gehuurd dan zal de vooraf betaalde 30 % in mindering worden gebracht op de totale huursom en worden beschouwd als een voorschot. Indien de ruimte later dan de uiterlijke 24 uur alsnog wordt afgezegd – ongeacht de rede – dan komt de vooraf betaalde 30 % toe aan de verhuurder en dus voor rekening van de potentiële huurder, ongeacht de rede van annulering.

Huurovereenkomst

2.1: Bij structurele verhuring zal er door de verhuurder en de huurder een huurcontract worden ondertekend. Aan het opstellen van het huurcontract zijn eenmalig administratiekosten verbonden a € 65,- (excl. 21% btw).

Betaling

3.1: Bij structurele verhuur dient de huur op de eerste van iedere kalendermaand te worden voldaan of in zijn totaliteit voorafgaand aan de eerste huurdatum van de afgesproken huurperiode. De huurder ontvangt een maandelijkse of een eenmalige factuur ter gebruik voor zijn eigen administratie. Bij te late betaling zal een herinneringsfactuur worden verstuurd opgevoerd met € 25,- administratiekosten.

3.2: Bij incidentele verhuur ontvangt de huurder een factuur op naam waarbij de vervaldatum voor de uiterlijke betaling 2 dagen voor de huurdatum ligt. Contante betaling op de huurdatum zelf is niet mogelijk. Indien er sprake is van te late betaling komt het recht op huren te vervallen en zal de factuur voor verdere behandeling worden aangeboden aan een incassobureau indien deze niet alsnog wordt betaald binnen 14 dagen.

Borgstelling en sleutelverklaring

4.1: Bij incidentele zowel als structurele verhuur zal door de huurder een borg worden betaald van € 100,- per overeenkomst. Eventuele extra kosten die verhuurder na de verhuring van de studio moet maken door toedoen van de huurder zullen worden verrekend met de huurder. Denk hierbij aan reparaties, extra – en onnodige schoonmaakkosten, onnodig af laten gaan van het alarm.

4.2: Indien huurder op het moment van huren alleen aanwezig is in het pand zullen er sleutels van de toegangsdeuren evenals een alarm tag worden verstrekt. Voor deze sleutels en alarm tag dienen een sleutelverklaring te worden ondertekend evenals een extra borg van € 100,- te worden betaald.

4.3: De borg zal binnen twee weken na de laatste huurdatum aan de huurder worden terugbetaald indien er sprake is van het nakomen van de vooraf gestelde afspraken betreffende de verzorging van de ruimte en – indien van toepassing – de sleutels en de alarm tag tijdig weer zijn ingeleverd.

Verzorging van de ruimte

5.1: Alle ruimtes worden na ieder gebruik bezemschoon achter gelaten

5.2: Indien er iets op de vloer is gevallen wat zich zichtbaar aan het oppervlak heeft gehecht wordt dit door de huurder schoongemaakt.

5.3: Alle gebruikte keukengerei wordt door de huurder afgewassen en weer opgeruimd in de kasten.

5.4: Bij gebruikmaking van de algemene keuken en toiletten worden deze door de huurder na gebruik schoon achtergelaten. Regels voor het gebruik van de algemene keuken en de toiletten zijn te vinden in de algemene keuken en de toiletten zelf.

5.5: Indien er door de huurder schade wordt gemaakt aan de inventaris wordt dit direct na – dan wel tijdens de huurperiode – gemeld aan de verhuurder. De eventuele kosten van de schade worden verhaald op de huurder en betaald met de vooraf betaalde borg a € 100,- Indien er sprake is van hogere schadekosten dan de vooraf betaalde borg dan zal door de verhuurder aan de huurder een extra rekening worden verstrekt die kostendekkend is voor de gemaakte schade.