Kosten

Het lesgeld voor seizoen 2023-2024 is vastgesteld op € 1265,- per jaar. Er bestaat de mogelijkheid het lesgeld in twee termijnen te voldoen.

Ieder jaar vindt een inflatiecorrectie plaats en zal het lesgeld worden verhoogd met enkele procenten.

* Voor leerlingen die financiële ondersteuning wensen is het in sommige gevallen mogelijk een jaarlijkse subsidie te ontvangen via het Jeugdcultuurfonds waarmee wij samenwerken. Een maximale jaarlijkse vergoeding van € 450,- behoort hierbij tot de mogelijkheden. Kijk op jeugdfondssportencultuur.nl voor verdere informatie.