Kosten

Het lesgeld voor seizoen 2024-2025 is vastgesteld op € 1450,- per jaar.
Je voldoet dit bedrag in een keer. Het is helaas niet mogelijk in delen te betalen.

Ieder jaar vindt een inflatiecorrectie plaats en zal het lesgeld worden verhoogd met enkele procenten.

* Voor leerlingen die financiële ondersteuning wensen is het in sommige gevallen mogelijk een jaarlijkse subsidie te ontvangen via het Jeugdcultuurfonds waarmee wij samenwerken. Een maximale jaarlijkse vergoeding van € 450,- behoort hierbij tot de mogelijkheden. Kijk op jeugdfondssportencultuur.nl voor verdere informatie.