Naar aanleiding van de laatste persconferentie gehouden op dinsdag  13-04- 2021 in het kader van de Coronacrisis gelden de volgende maatregelingen:

  • Alle nieuwe en nog lopende groepslessen zullen worden verzet naar een moment na 10-05-2021
  • Vanaf woensdag 03-03-2021 vinden alle individuele – en duo-lessen weer live op de locatie plaats.  Mocht je je les alsnog online willen volgen (en dus niet live) dan is dit mogelijk door dit aan te geven in je persoonlijke account op de website. Deze regel geldt tot een door ons nader te bepalen moment.
  • Indien je geen online les(sen) wilt volgen maar niet tijdig verzet komt je les – ongeacht de reden – te vervallen en kan niet meer worden ingehaald.
  • Indien je les(sen) gereserveerd hebt staan bij een van onze docenten die geen online lessen verzorgen maar je je les(sen) wel graag online les wilt volgen dan is het mogelijk je les te verzetten naar een van onze andere docenten die wel online lessen aanbieden. Alleen in dat geval kun je tot uiterlijk 48 uur van tevoren contact opnemen per telefoon of per e-mail.
  • Bij het boeken van nieuwe groepslessen vanaf seizoen 2020-2021  gelden de nieuwe Algemene Voorwaarden Lees ze goed door (vanaf 4.2-A) wanneer je je groepsles definitief wilt boeken
  • Inmiddels zijn een aantal wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd over zingen in relatie tot Covid 19. Je vindt ze hieronder:

– SINGING IS NO MORE RISKY THAN TALKING, FINDS NEW COVID-19 STUDY

– DUITS ONDERZOEK: ‘HOGER RISICO VERSPREIDING VIRUS DOOR ZINGEN UITERST ONWAARSCHIJNLIJK’

 

Duits onderzoek: ‘Hoger risico verspreiding virus door zingen uiterst onwaarschijnlijk’

 

 

AEROSOLEN

Aerosolen kunnen virus bevatten echter: De kans dat er levend  virus in een aerosol-ademdruppel zit (druppels kleiner dan 5 micrometer, vijf duizendste millimeter in doorsnede) is bij de meeste geïnfecteerden kleiner dan 0,001 procent, berekenden onderzoekers. In iets grotere druppels was deze kans ook te verwaarlozen.

Virus is met name aanwezig op voorwerpen die met de handen zijn aangeraakt en in waterdruppels (hoesten en niezen). Ventileren, ontsmetten en 1,5 meter afstand zijn belangrijk.

Virus is met name aanwezig op voorwerpen die  met de handen zijn aangeraakt en in waterdruppels (hoesten en niezen).

Superverspreiders: Pakweg 10 procent van de geïnfecteerde mensen besmet 80 procent van de volgende gevallen en 90 procent van alle besmette mensen infecteert helemaal niemand. RIVM en Canadese wetenschappelijke studie (www.medrix.org) wijst uit dat 1 op de 20 mensen een superverspreider is.