Naar aanleiding van de laatste persconferentie gehouden op maandag 12-01-2021 zijn we helaas genoodzaakt Zangschool Rotterdam verlengd te sluiten  t/m tenminste dinsdag 09-02-2021.

Dit betekent voor de lessen het volgende:

  • Alle nieuwe en nog lopende groepslessen zullen worden verzet tot een moment na 09-02-2021
  • Individuele lessen zullen online worden aangeboden in de periode waarin we gesloten zijn. Indien je les(sen) gereserveerd hebt staan in deze periode en geen online les(sen) wilt volgen dien je je les(sen) zelf te verzetten in je persoonlijke account op de website. Dit kan tot uiterlijk 48 uur van tevoren. Indien je niet (tijdig) verzet gaan we er vanuit dat je de les(sen) inderdaad online wilt volgen en ontvang je tijdig een zoom-uitnodiging voor aanvang van de les van je docent.
  • Indien je geen online les(sen) wilt volgen maar niet tijdig verzet komt je les – ongeacht de reden – te vervallen en kan niet meer worden ingehaald.
  • Indien je les(sen) gereserveerd hebt staan bij een van onze docenten die geen online lessen verzorgen maar je je les(sen) wel graag online les wilt volgen dan is het mogelijk je les te verzetten naar een van onze andere docenten die wel online lessen aanbieden. Alleen in dat geval kun je tot uiterlijk 48 uur van tevoren contact opnemen per telefoon of per e-mail.
  • Bij het boeken van nieuwe groepslessen vanaf seizoen 2020-2021  gelden de nieuwe Algemene Voorwaarden Lees ze goed door (vanaf 4.2-A) wanneer je je groepsles definitief wilt boeken
  • Inmiddels zijn een aantal wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd over zingen in relatie tot Covid 19. Je vindt ze hieronder:

– SINGING IS NO MORE RISKY THAN TALKING, FINDS NEW COVID-19 STUDY

– DUITS ONDERZOEK: ‘HOGER RISICO VERSPREIDING VIRUS DOOR ZINGEN UITERST ONWAARSCHIJNLIJK’

 

Duits onderzoek: ‘Hoger risico verspreiding virus door zingen uiterst onwaarschijnlijk’

 

 

AEROSOLEN

Aerosolen kunnen virus bevatten echter: De kans dat er levend  virus in een aerosol-ademdruppel zit (druppels kleiner dan 5 micrometer, vijf duizendste millimeter in doorsnede) is bij de meeste geïnfecteerden kleiner dan 0,001 procent, berekenden onderzoekers. In iets grotere druppels was deze kans ook te verwaarlozen.

Virus is met name aanwezig op voorwerpen die met de handen zijn aangeraakt en in waterdruppels (hoesten en niezen). Ventileren, ontsmetten en 1,5 meter afstand zijn belangrijk.

Virus is met name aanwezig op voorwerpen die  met de handen zijn aangeraakt en in waterdruppels (hoesten en niezen).

Superverspreiders: Pakweg 10 procent van de geïnfecteerde mensen besmet 80 procent van de volgende gevallen en 90 procent van alle besmette mensen infecteert helemaal niemand. RIVM en Canadese wetenschappelijke studie (www.medrix.org) wijst uit dat 1 op de 20 mensen een superverspreider is.